Gedichten

werk.en..de.taal

De combinatie met tastbare beelden levert soms een extra dimensie. Het kan versterkend werken of vervreemdend waardoor het zoeken naar betekenis gestimuleerd wordt.

Zoals bijvoorbeeld Bewegend Hout. Deze bundel op bedrukt papier bevat 16 teksten en tekeningen die als het ware over elkaar heen vallen in een spel van zwart naar wit. Stukken zijn figuren met een naam en karakter. Situaties uit het spel geven uitdrukking aan de dynamiek van het bestaan. De bundel is uitgegeven bij Philip Elchers.

In 'Klei Nog' is het begin te zien van een nieuwe bundel Gelezen Blik die samengesteld wordt op basis van tekeningen van Inge van der Hart.

Los Zand bevat een selectie van niet gebundelde werken.

Wil je reageren, stuur dan een mail naar mvh@mennovanheumen.nl voor meer informatie.

bewegend hout

klei nog

Los zand