Snellius

uittreden

die grootsheid, is niet te vatten
ik heb al zoveel bekeken

gewoon licht van alle dag
de weerkaatsingen in de spiegel, het water in de sloot
het stokje in het glas dat gebroken lijkt

ik heb zelfs de horizon gespiegeld
gezien op een lange weg

maar een rij lichtende kogels bleek een bol golven te zijn
onzichtbaar scherend langs het oppervlak
om op een niet aanwijsbare plek te verschijnen
of niet

dus het zit zo
ik ben
ik reflecteer
ik breek, geen belofte geen overgave
ik breek met wat mij omringt
ik ga verder
ik ben

was ik het licht dan kan ik niet gevangen worden
ware ik God dan zat ik vast in mijn eigen schepping

ik ben een formule zonder grootheden

uitleg