Boom der Kennis

Boom der Kennis heeft als bron de natuurkunde waarbij wetmatigheden worden beschreven met formules. Deze zijn op hun beurt gebruikt ter inspiratie voor een gedicht. Enkele voorbeelden zijn onder de plaatjes opgenomen. Deze illustraties zijn speciaal voor de website gemaakt en komen niet voor in de bundel.

Archimedes

Doppler

gravitatie

Slinger

Snellius

Trafo

ohm

gaswetten

verval

Boom der Kennis is uitgegeven bij Philip Elchers (philipelchers.nl). Een exemplaar kan ook worden besteld bij de schrijver mvh@mennovanheumen.nl . Kosten zijn €16,50 (excl.verzendkosten). 

© menno van heumen