uitleg gaswetten

Gaswetten

Benoît Clapeyron
1834

 

p × V = n × R × T

 

p druk

V volume

n aantal mol

R gasconstante

T temperatuur

Pa (Pascal; N/m2)

m3 (kubieke meter)

mol

8,314462 J·K−1mol−1

K (Kelvin)

 

Clapeyron heeft in 1834 het werk samengebracht dat eerder is verricht door Boyle (1660, pV is constant), Gay-Lussac (1802, V/T is constant) en Amontons (1699, p/T is constant) bij achtereenvolgens constante T, p en V. Formules zijn geldend voor ideale gassen. Een ideaal gas is een gas waarbij het volume dat moleculen zelf innemen en de krachten tussen moleculen onderling verwaarloosd worden.