Archimedes uitleg

wet van Archimedes

Archimedes van Syracuse
3-e eeuw vChr.

 

F =

 

F opwaartse kracht N (Newton)
  dichtheid kg/m³
g valversnelling m/s²
V volume

 

De opwaartse kracht die een lichaam in een vloeistof of gas ondervindt is even groot als het gewicht van de verplaatste vloeistof of gas. Dit is de basis voor het berekenen van het drijvend vermogen van schepen. Ook kan hiermee uitgerekend worden dat een ijsberg voor het grootste gedeelte onder water moet liggen vanwege het dichtheidsverschil tussen ijs en water.