Gravitatie uitleg

sir Isaac Newton
1687 (1666)

 

Fg = G·m1m2 / r2

 

Fg zwaartekracht

G gravitatieconstante

m massa

r (onderlinge) afstand

N(ewton)

G = 6,67384.10-11Nm2/kg2

kg

m

 

Deze wet volgt uit de eerste drie bewegingswetten en beschrijft de op elkaar uitgeoefende krachten tussen twee massa's. De perkenwet van Keppler is de voorbode van de Gravitatiewet. Zoals Newton zelf omschreef: standing on the shoulders of giants (Keppler, Copernicus en Galilei). G is overigens niet nauwkeurig te bepalen. Gravis is Latijn voor zwaar.