Slinger uitleg

slinger wet

Christiaan Huygens
1656

 

T = 2 . (l/g)

 

T slingertijd s (seconde)
l lengte m (meter)
g valversnelling m/s²

 

Beweging vindt plaats onder invloed van de zwaartekracht waarbij de slingertijd niet wordt bepaald door de massa van het slingervoorwerp. De slingertijd wordt hiermee een maat voor de valversnelling g (ca 9,8 m/s2) op aarde. Dit werd toegepast door Vening Meinesz die door het uitvoeren van zwaartekrachtsmetingen (met het ‘Gouden Kalf’) vanuit een duikboot de vorm van de aarde in kaart bracht in de jaren 20-50 van de twintigste eeuw.

Al eerder was bekend dat de valversnelling van een voorwerp dat naar de aarde valt niet wordt bepaald door de massa van het voorwerp zelf. Galilei en Simon Stevin hadden dat al met valproeven aangetoond.