Uitleg verval

Principes

De natuur kent vier fundamentele krachten:

Geladen deeltjes kunnen elkaar aantrekken of afstoten: de elektromagnetische kracht.
Verstoringen zorgen voor straling waaronder zichtbaar licht.

Zwakke wisselwerking speelt een rol bij diverse atomaire processen waarbij deeltjes uit elkaar vallen.

Sterke kernkracht houdt de atoomkern bij elkaar. Kernenergie ontstaat door het splijten van het atoom.

Gravitatie is de aantrekkingskracht tussen grote massa’s, zoals de aarde en de zon.