Doppler uitleg

Dopplereffect

Christian Doppler
1842

 

fw = fb × ((v + vw)/(v – vb))

 

fw waargenomen frequentie

fb uitgezonden frequentie

v voorplantingssnelheid golf

vw snelheid waarnemer

vb snelheid bron

Hz (Hertz)

Hz

m/s (meter per seconde)

m/s

m/s

 

Het dopplereffect is de waargenomen verandering van frequentie van geluid, licht of andere golfverschijnselen, door een snelheidsverschil tussen de zender en de ontvanger. Wanneer de snelheid van de bron gaat samenvallen met de snelheid van de golf in het medium dan ontstaat er de zogenaamde doorbraak van de geluidsbarrière die gepaard gaat met een knal.

Verschijnsel staat in de astronomie bekend als roodverschuiving. Daarmee kan geconstateerd worden of een hemellichaam van de aarde af beweegt of juist niet (blauwverschuiving); de meeste hemellichamen bewegen zich van de aarde vandaan (uitdijend heelal).